cz-mobil
     +420-605541191
e-mail
     k206@volny.cz
     kulan@amadiving.cz
hr-mobil
     +385-989283987
hr-pevná
     +385-20748121

Potápěčské služby

Přístrojové potápění

Jako licencované diving centrum garantujeme našim hostům svobodné potápění bez potřeby individuální koncese (cena 2.500 KN). Chorvatské povolení k potápění (ronilačka iskaznica) v ceně 100 KN platné jeden rok zakoupíte přímo na naší základně.

Níže uvedené ceny ponorů zahrnují zapůjčení 15 l láhve naplněné na 210 barr a zátěžního pásku, průvodce a dovoz člunem na lokalitu.

Materiál půjčujeme po předložení platného potápěčského průkazu nebo kvalifikační karty.

Ceník klubových příspěvků dle potápěčských služeb
Discovery / Seznamovací ponor* 40 EUR
Kontrolní ponor / Kvalifikovaný potápěč 15 EUR
Ponor ze břehu 13 EUR
Ponor s dopravou (lodí do 2,5 km podél pobřeží nebo autem) 20 EUR
Ponor z lodi 2,5 - 5 km podél pobřeží 22 EUR
Ponor z lodi 5 - 10 km podél pobřeží 25 EUR
Balík 5 ponorů / loď - břeh 85 EUR
Balík 10 ponorů / loď - břeh 170 EUR
Nepotápěč na lodi / jen když je místo 3 EUR
Refresh / Kvalifikovaný potápěč 20 EUR
*Ponor pro zájemce bez kvalifikace v doprovodu instruktora,
včetně zapůjčení výstroje
Balíčky ponorů se platí předem.

Cena za používání základny pro potápěče (oplach a uskladnění techniky, wc) 1,8 EUR na 1 den.

Plnění dýchacích plynů

Základna trvale disponuje omezenou kapacitou stlačeného kyslíku a helia, potřebnou pro běžný provoz. Pro potřebu větší skupiny potápěčů nebo dlouhodobější potřebu míchání plynů je vhodné se předem domluvit na zajištění dostatečného množství plynů. Ceny směsí se liší v závislosti na koncentraci jednotlivých plynů ve směsi. Je vhodné cenu předem konzultovat. Ceny v následující tabulce jsou uváděny za 1l vodního objemu tlakové láhve. Plníme pouze láhve nepoškozené, s platným atestem a splňující platné normy.

Ceník klubových příspěvků za plnění tlakových láhví
  1l / 220 barr 1l / 300 barr
Vzduch 0,7 EUR 1 EUR
Nitrox/do 200 barr  EAN 32-50 1,0 - 1,4 EUR Neplníme
*Trimix (po dohodě) 4-10 EUR Neplníme
Kyslík/do 200 barr 0,8 EUR Neplníme
* Cena TMX je pouze informativní a ve skutečnosti bude kopírovat
ceny He dle ceníku firmy Messer Croatia.

Plyny si klient přebírá a analyzuje svým analyzátorem a po převzetí stvrzuje svým podpisem a popisuje láhev !!

Půjčovna

*Ceník půjčovného pro členy klubu
Technika 1 ponor 2-5 ponorů 6-10 ponorů
Tlaková láhev 12l, 15l, 18l 2 EUR 1,5 EUR 1 EUR
Dvojče 2x12l O2 clean 4 EUR 3 EUR 2,5 EUR
O2 clean stage 80CFT 2 EUR 1,5 EUR 1 EUR
Zátěžní pásek + zátěže 2 EUR 1,8 EUR 1,5 EUR
Plicní automatika 4 EUR 3 EUR 2 EUR
Plicní automatika pro stage 4 EUR 3 EUR 2 EUR
O2 plicní automatika 7 EUR 6 EUR 6 EUR
Kompenzátor vztlaku (Jacket/Wing) 4 EUR 3 EUR 2 EUR
Dekompresní počítač 4 EUR 3 EUR 2 EUR
Mokrý oblek / dle výběru 3 EUR 2,5 EUR 2 EUR
Maska / Ploutve / Šnorchl / Nůž 2 EUR 1,5 EUR 1 EUR
Boty / rukavice 1,5 EUR 1 EUR 0,5 EUR
Plouve páskové 2,5 EUR 2 EUR 1,5 EUR
Hloubkoměr - analog 2 EUR 1,5 EUR 1 EUR
Vodotěsné světlo 2,5 EUR 1,5 EUR 1 EUR
Dekompresní bóje s cívkou 2,5 EUR 2 EUR 1,5 EUR
Analyzátor 02 Analox 2 EUR 1,5 EUR 1 EUR
Přepouštěcí hadice O2 s dig. manometrem 8 EUR 7 EUR 6 EUR
Kompletní výstroj pro rekreační potápění 15 EUR 10 EUR 8 EUR
* Ceny v tabulce jsou ceny půjčovného za jeden ponor! Dle počtu ponorů v tabulkových sazbách dle počtu dnů.

Na půjčenou výstroj se skládá kauce ve výši půjčovného. Půjčující po celou dobu zápůjčky výstroj řádně používá k určenému účelu, udržuje ji a nepoškozenou a čistou vrací, proti kauci.

Zapůjčením tlakové láhve se půjčující zavazuje, že ji vrátí s minimálním tlakem 15 bar. V případě nedodržení tohoto závazku půjčující uhradí penalizační poplatek 50 EUR za dekontaminaci láhve.

V případě poškození nebo ztráty půjčující hradí opravu nebo nákup nového dílu výstroje.

Kurzy

Poskytujeme výcvik a certifikaci v systémech I.A.N.T.D. (International advanced and nitrox technical diver) a SDI/TDI (Scuba diver international/Technical diver international). Délka trvání kurzu je 10-21 dnů, dle typu kurzu.

Ceník kurzů *
OWD (Open water diver) 290 EUR
AOWD (Advanced open water diver) 230 EUR
OWD Nitrox 180 EUR
AOWD Nitrox 140 EUR
Oxygen Provider 150 EUR
Rescue diver 250 EUR
Divemaster 620 EUR
Dekompresní procedury 410 EUR
Deep Dicer 250 EUR

* V cenách je zahrnuto zapůjčení techniky, obstarání výukových materiálů (registrační poplatek cca 1500 Kč si hradí klient při převzetí kvalifikační karty a diplomu či už formou dobírky nebo osobně, vyjma instruktorských poplatků za aktivní status !!)

Specializované kurzy*:

  • Potápění v uzavřených prostorách
  • Používání speciální potápěčské techniky
  • Trimixové potápění
  • Hloubkové potápění
  • Míchání plynů a příprava dýchacích směsí
  • Potápění s přístroji s uzavřeným a polouzavřeným okruhem

* Ceny těchto kurzů se stanovují dohodou podle typu kurzu a počtu účastníků.

Nádechové potápění a spearfishing

Zajišťujeme asistenci a transport na lokality pro freedivery a spearfishery. Pro spearfishery zajistíme lovecké povolenky pro lov v pobřežních vodách Chorvatska. Vyžadujeme přísné dodržování zákona o podmořském rybolovu a etických pravidel spearfishingu a následného zacházení s úlovkem. Netolerujeme lov chráněných a pozičních živočichů.

Ceník klubových příspěvků za služby
Asistence a odvoz na lokalitu do 2 km 20 EUR
Asistence a odvoz na lokalitu do 5 km 34 EUR
Zapůjčení gumové harpuny 20 EUR
Lovecká bóje 4 EUR
Naviják 4 EUR
Kruh na ryby 4 EUR