cz-mobil
     +420-605541191
e-mail
     k206@volny.cz
hr-mobil
     +385-989283987
hr-pevná
     +385-20748121

Dálniční poplatky

Na určených dálnicích Slovinska a Chorvatska jsou vybírány dálniční poplatky. Je dobré znát jejich výši a mít připravené drobné peníze, aby nedocházelo ke zdržením. Dálniční poplatek můžete zaplatit i v EURech. U poplatků za dálnice, mosty a tunely dochází občas ke změnám. Proto je dobré při vjezdu na dálnici sledovat u mýt, kde přebíráte kupony, cenu dálničního poplatku do místa, kam cestujete.
U většiny mýtných bran je možno zaplatit i platební kartou.

Výše dálničních poplatků pro osobní automobil

Macelj - Zagreb 39 kun
Goričan - Zagreb 36 kun
Zagreb - Šestanovac 171 kun
Zdroj: http://www.chorvatsko.cz

Provoz na silnicích

Aktuální informace o provozu na chorvatských silnicích najdete na stránkách Chorvatského Autoklubu HAK.

Lékařská první pomoc

V rozsahu nutném k odvrácení ohrožení života nebo poškození zdraví je zdarma, což vyplývá z úmluvy o sociálním pojištění, publikované ve Sbírce zákonů vyhláškou č. 3/1958 Sb., a ze správní dohody tuto úmluvu provádějící (čl. 5 a 6). Upozorňuje se, že je nutné, v případech požadavku na lékařské ošetření, si předem zjistit, zda se nejedná o soukromého lékaře, který nemá uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Ve státním lékařském pracovišti a u soukromého lékaře, který má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou, je ošetření bezplatné; u soukromého lékaře, jenž nemá uzavřenou smlouvu, je ošetření za úplatu. Doporučuje se, zejména v případě individuální turistiky, uzavřít před odjezdem do CHR připojištění pro případ onemocnění, zranění a jiné mimořádné události.

Pravidla silničního provozu

Nejvyšší dovolená rychlost v obcích je 50 km/hod.
Mimo osady je 80 km/hod.
Na rychlostních silnicích je 100 km/hod.
Na dálnicích je 130 km/hod.
V Chorvatsku platí všeobecná povinnost použít za jízdy bezpečnostní pásy.
V Chorvatsku je nulová hranice alkoholu v krvi při řízení vozidla.
Dopravní nehody: Pokud je někdo účastníkem dopravní nehody, má za povinnost oznámit ji policii. Telefonní číslo policie je 92.
Pomoc v nouzi na silnicích poskytuje nepřetržitá chorvatská silniční služba HAK. Je k dosažení na telefonním čísle 987.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky informuje, že v Chorvatské republice vstoupil dne 17. června 2008 v platnost nový Zákon o bezpečnosti silničního provozu. Oproti předchozímu zákonu obsahuje několik zásadních změn. První změnou je povolení 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče za předpokladu, že se nedopustí žádného jiného dopravního přestupku.
Pro řidiče vozidel kategorie C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, H, instruktory autoškoly, pro řidiče z povolání, taxikáře, řidiče záchranné služby a pro řidiče od 18 do 24 let platí ovšem i nadále nulová tolerance přítomnosti alkoholu v krvi řidiče.

 

Pokud se řidič dopustí jakéhokoli dopravního přestupku a v krvi mu bude zjištěno do 0,50 promile alkoholu, zaplatí pokutu 700,- kun (cca 2.422 Kč).
Pokud se bude přítomnost alkoholu v krvi řidiče pohybovat v rozmezí 0,5-1,0 promile, zaplatí 1.000-2.000 kun(cca 3.461-6.922 Kč).
Za 1,0-1,5 promile je stanovena pokuta 2.000-5.000 kun (cca 6.922-17.305 Kč) Pokud přítomnost alkoholu v krvi řidiče přesáhne 1,5 promile, řidič zaplatí pokutu ve výši 5.000-15.000 kun (cca 17.305-51.915 Kč) nebo bude odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání až 60 dnů.
Další změnou je výrazné navýšení pokut za překročení rychlosti nad povolený limit.
Za překročení rychlosti v obci do 10 km/h zaplatí řidič stejně jako dříve 300 kun (cca 1.038 Kč).
V případě překročení 10-20 km/h zaplatí pokutu 500 kun (cca 1.730 Kč)
V případě překročení o 20-30 km/h zaplatí 1.000 kun (cca 3.461 Kč)
V případě překročení o 30-50 km/h zaplatí 2.000 kun (cca 6.922 Kč)
V případě překročení o více než 50 km/h zaplatí pokutu ve výši 5.000 až 15.000 kun (cca 17.305-51.915 Kč) nebo bude odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání až 60 dnů.
Při jízdě mimo obec, pokud řidič překročí rychlost o 10-30 km/h, zaplatí pokutu 500 (cca 1.730 Kč) kun.
V případě překročení o 30-50 km/h zaplatí 1.000 kun (cca 3.461 Kč)
V případě překročení o více než 50 km/h zaplatí 3.000 – 7.000 kun. (cca 10.383-24.227 Kč)
Pokud řidič nebude respektovat pokyny příslušníka policie může mu být udělena pokuta ve výši 3.000 – 7.000 kun (cca 10.383-24.227 Kč).
V souladu s novým zákonem je použití tlumených světel u motorových vozidel povinné pouze v zimním období (během platnosti zimního času), s výjimkou motorek a mopedu (povinnost použití světel celý rok).

Co je Chorvatsku přísně zakázáno

Jadranské pobřeží svojí krásou a tepelnou pohodou láká ke stanování ve volné přírodě nebo přespávání mimo běžná ubytovací zařízení. To je v rozporu s chorvatskými zákony. Důsledkem jejich porušení může být i soudní řízení s následným peněžitým trestem, případně trestem odnětí svobody.Přísně je postihován dovoz, tranzit a užívání omamných jedů nebo psychotropních látek. Takové jednání je posuzováno podle chorvatských zákonů jako závazný trestný čin, v jehož důsledku můžete být potrestáni vysokým trestem odnětí svobody.

Důležitá telefonní čísla

Policie 92
Dopravní policie 987
Hasiči 93
Záchranka 94
Havarijní služba a informace pro motoristy 987

Přejeme Vám šťastnou cestu.

Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku:

Veleposlanstvo Češke Republike
Savska cesta 41/VIII
HR-10 000 Zagreb
tel: 003851/6177246, 6121558, KO-6177239, 6121618
fax: 003851/6176630, e-mail: zagreb@embassy.mzv.cz

Podmínky vstupu do země

Dokumenty: Platný cestovní pas, přičemž chorvatské orgány požadují, aby platnost cestovního dokladu byla minimálně na dobu pobytu na území Chorvatska. Chorvatsko jednostranně umožňuje vstup na své území také na základě předložení občanského průkazu občana ČR. Proto lze jako cestovní doklad k cestování do Chorvatska použít i občanský průkaz ČR (vydaný od druhé poloviny roku 2000 se strojově čitelnou zónou), a to v případě cestování do tohoto státu pozemní cestou. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje si uvedenou skutečnost vždy prověřit před odjezdem na Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze. Ministerstvo vnitra České republiky doporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem, byl vybaven svým vlastním cestovním dokladem, i když je zapsán v občanském průkazu svého rodiče. Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Na základě sdělení Ministerstva vnitra Chorvatské republiky je možné, aby dítě do 15-ti let věku, zapsané v cestovním dokladu rodiče, který s ním zároveň cestuje do Chorvatska, vstupovalo na území Chorvatska bez vlastního cestovního dokladu. V cestovním dokladu rodiče, kde je dítě zapsané, není požadována fotografie dítěte.Dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).

Při cestách motorovými vozidly je bezpodmínečně nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o pojištění vozidla (zelená karta), kterou na trase ČR - Rakousko - Slovinsko - Chorvatsko vyžadují policejní orgány všech států, kterými na cestě do Chorvatska projíždíte.

Ministerstvo zahraničí doporučuje: V Chorvatské republice platí přihlašovací povinnost po uplynutí 24 hodin od překročení státní hranice. Při ubytování v hotelu, kempu a v soukromí tuto povinnost zajišťuje ubytovatel. V ostatních případech se přihlašuje každý turista individuálně sám na policejním oddělení pro cizince, které je v každé větší obci. Doklad o přihlášení doporučujeme ponechat si u sebe do doby opuštění území CHR. Opakovaně se stávají případy, že potvrzení o přihlášení je vyžadováno při výjezdu z Chorvatské republiky. Chybějící doklad o přihlášení je zdejší policií posuzován jako přestupek, který soud řeší peněžní pokutou, případně vězením.

Chorvatsko na webu Ministerstva zahraničních věcí